Krycí Měchy

Měchy jsou určeny k ochraně vodicích ploch a součástí strojů. Jsou vyrobeny z lehkých materiálů a jsou ideální pro ochranu rychle se pohybujících prvků. Jejich vysoká schopnost stlačení je činí vhodnými do stísněných prostor.

Typy měchů jsou vybírány na základě provozních podmínek – zohledňuje se mechanické a tepelné namáhání měchů a také typ třísek a činidel přítomných během operace.

Typy našich měchů jsou uvedeny níže.

POŽÁDAT O NABÍDKU