Hennig

Náš trvalý závazek excelence

Společnost Hennig se zavazuje vytvářet řešení, která přinesou každému z našich zákazníků co největší úspěch. Abychom zákazníkům mohli poskytnout produkty nejvyšší kvality a špičkový servis, používáme v celé organizaci štíhlé postupy „Toyota Way“.

Proč štíhlé?

Štíhlé řízení se opírá o filozofii zaměřenou na neustálou potřebu poskytovat od počátku zákazníkům přesně to, co chtějí a kdy to chtějí. Štíhlé řízení je založeno na principech výrobního systému společnosti Toyota. Přestavuje strukturovanou sadu postupů a nástrojů zaměřených na efektivitu procesů (kvalitní práce od počátku) a hospodárnost (zkrácení doby od objednávky k dodání) a na rozvoj schopností jednotlivců kreativně řešit problémy.

Krok napřed! Štíhlé služby!

Ačkoliv štíhlou výrobu využívá mnoho organizací, my jdeme o krok dál a snažíme se využít výhody štíhlého řízení také v poskytování servisu našim zákazníkům. 
S vědomím skutečnosti, že excelentní servis je pro zákazníky stejně důležitý jako kvalitní produkty, se společnost Hennig spojila s Karyn Rossovou, držitelkou ocenění Shingo a spoluautorkou publikace The Toyota Way to Service Excellence: Lean Transformation in Service Organizations (Cesta společnosti Toyota k excelentním službám: štíhlá transformace v servisních organizacích).

Kniha The Toyota Way to Service Excellence

Tato nepostradatelná kniha přebírá štíhlé principy z řady bestsellerů Toyota Way a aplikuje je přímo na odvětví, ve kterých je kvalita servisu klíčová pro úspěch. Jeff Liker a Karyn Rossová ukazují, jak rozvíjet štíhlé postupy v celé organizaci pomocí známého modelu 4P. Kniha The Toyota Way to Service Excellence těží z původního výzkumu a příkladů z praxe a pomáhá učinit skok ke štíhlému řízení.

Kdo je Karyn

Karyn je zkušená konzultantka, lektorka a praktička v oblasti štíhlého řízení. Praktickými radami učí organizace, jak vytvořit špičkový servis, aby mohla prosperovat, úspěšně se rozvíjet a dlouhodobě růst jak organizace, tak její zákazníci. Karyn se zaměřuje na prostředky a metody, nejen na koncové výsledky. Proto má každý člen týmu důvěru ve svou schopnost vytvořit a poskytnout zákazníkovi přesně to, co chce, a to v současnosti i v budoucnu.

 Chcete se dozvědět více?

Navštivte Karynin web: www.karynrossconsulting.com  nebo kontaktujte společnost Hennig na telefonním čísle +1 815-636-9900.

Request a Quote