Třískové dopravníky: Automatická likvidace kovových třísek

Třískové dopravníky se používají při likvidaci třísek u obráběcích strojů, skupin strojů a u zvláštních strojů. Dopravují například kovové třísky vznikající u fréz, při broušení a řezání nebo dřevěné třísky vznikající při vrtání a hoblování a přemísťují je z pracovní oblasti do sběrné nádrže. Dopravníky zároveň umožňují oddělovat řeznou kapalinu.

Odstraňování a úpravu třísek můžete zautomatizovat a zvýšit produktivitu obrábění pomocí řešení, která z procesů odstraní všechny odřezky.

AUTOMATICKÁ LIKVIDACE KOVOVÝCH TŘÍSEK: TŘÍSKOVÉ DOPRAVNÍKY PŘIZPŮSOBENÉ POTŘEBÁM ZÁKAZNÍKA

Naše dopravní systémy vytváříme dle Vašich požadavků a dokážeme je přizpůsobit individuálně jakémukoliv druhu třísek a materiálu, fragmentům, dílům, řezné kapalině a filtraci řezné kapaliny.

Naši konstruktéři jsou odborníci a dokáží najít vhodná řešení i pro velké a komplexní systémy s mnoha stroji a filtračními zařízeními tak, aby bylo celé zařízení plně automatické. Díky našemu dlouholetému partnerství s globálními výrobci obráběcích strojů dokážeme vyjít vstříc nejrůznějším požadavkům.

VYŽÁDEJTE SI NABÍDKU!

VÝHODY NAŠICH TŘÍSKOVÝCH DOPRAVNÍKŮ V PŘEHLEDU

✓ Zkrácení neproduktivní pracovní doby
✓ Snížení rizika vzniku úrazu
✓ Zpětné získávání řezné kapaliny
✓ Individuální výroba dle Vašich požadavků
✓ Dlouholeté zkušenosti a odborné znalosti

STANDARDNÍ VLASTNOSTI TŘÍSKOVÝCH DOPRAVNÍKŮ

• Ochrana proti přetížení / zablokování
• Pohon s variabilní rychlostí (1,1–3,3 m/min)
• Lakování – modrá/bílá/šedá/černá
• Úhel sklonu – 60*/45*

VOLITELNÉ VLASTNOSTI STROJŮ

• Omezovač krouticího momentu (1,6 m/min, 2,2 m/min, 3,0 m/min)
• VFD nebo rozvodná skříň
• Nádrž na řeznou kapalinu
• Filtrace řezné kapaliny (CDF – disková filtrace)
• Lakování, úhel sklonu a skluz dle požadavků uživatele
• Nerezové kolejnice

Dopravník třísek – žádost o cenovou nabídku KATALOG DOPRAVNÍKŮ A FILTRAČNÍCH SYSTÉMŮ (ANGLIČTINA) Stáhnout žádost o nabídku Stáhnout brožuru

TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ O TŘÍSKOVÝCH DOPRAVNÍCÍCH

K ČEMU SE POUŽÍVAJÍ TŘÍSKOVÉ DOPRAVNÍKY?

Třískové dopravníky se používají všude tam, kde při výrobě vznikají třísky a kde je nutné sbírat kovové třísky za účelem jejich recyklace a úpravy.

Podle druhu přepravovaného materiálu existují různé druhy třískových dopravníků, které mají různou techniku přepravy: článkový dopravník, hrablový dopravník, magnetický dopravník a šnekový dopravník.

Třískový dopravník má pro firmu několik výhod: zvyšuje produktivitu práce, minimalizuje riziko vzniku úrazu a umožňuje zpětné získávání řezné kapaliny.

Na obráběcích strojích, které produkují odpad v podobě třísek, se používají různé dopravníky sloužící k likvidaci kovových třísek apod.: nejčastěji se jedná o článkový dopravník, magnetický dopravník nebo hrablový dopravník.

Na rozdíl od článkového dopravníku se u magnetického dopravníku přepravní systém neskládá z pásu, ale z magnetů, které jsou umístěny na spodní straně plechu, čímž dochází k přitahování kovových částí ze skluzného plechu a k jejich odvážení.

Odsávání třísek slouží k přepravě třísek z obráběcích strojů do záchytných kontejnerů a současně k oddělování třísek od řezné kapaliny. Třísky musí být ze stroje odstraněny, aby nedošlo k omezení funkčnosti stroje, v případě jejich uvíznutí.

TYPY TŘÍSKOVÝCH DOPRAVNÍKŮ

Conveyor Manuals

POŽÁDAT O NABÍDKU