Magnetický Dopravník Třísek

Magnetický dopravník třísek má v třískovém hospodářství velmi specifickou úlohu. Je určen pro použití se železnými materiály, které produkují malé třísky a drobný materiál. Tento plechový pás je nepohyblivý. Malé železné úlomky jsou odstraňovány silnými magnety rotujícími pod pásem.

POUŽITÍ

  • Litina / ocel / železný materiál
  • Jemný materiál / piliny / kal / malé a polámané třísky
  • Malé součástky (šrouby, hřebíky atd.)

MOŽNOSTI

  • Kartáče / stírací lišty
  • Nádrže na řeznou kapalinu
  • Odolný vůči vysoké teplotě
  • Plný bubnový magnet (k odstranění jemných částic z řezné kapaliny)

OMEZENÍ

  • Nelze použít s neželezným materiálem
  • Těžké třísky, odpad nebo součástky mohou plechový pás poškodit

POŽÁDAT O NABÍDKU