Systémy Třískového Hospodářství Na Klíč

Umíme navrhnout vhodný dopravník pro téměř jakýkoliv stroj, který produkuje třísky. Navrhujeme systémy filtrace a recyklace řezné kapaliny s dalšími volitelnými čerpadly nebo funkcemi potřebnými k udržení čistého systému řezné kapaliny. 

Se systémem diskové filtrace třísek Hennig lze dosáhnout jmenovitého rozměru filtrace pouhých 25 mikronů, ale často používáme vestavěné papírové filtry pro mimořádně jemnou filtraci ve speciálních aplikacích. 

Pokud váš dopravníkový systém vyžaduje zabudování do řídicí nebo automatizační jednotky stroje nad rámec našeho standardního řídicího systému, můžeme pro vás postavit řešení na míru.

Pokud potřebujete třísky dále zpracovat briketováním nebo recyklací, můžeme zabudovat jakoukoliv požadovanou technologii.

Máme dlouholeté zkušenosti s poskytováním služeb v odvětví obráběcích strojů, ale vyrobili jsme mnoho specializovaných dopravníků pro přepravu hotových výrobků, odpadu z obrábění, odpadního materiálu a jiných položek, nejen kovových třísek.

Pomůžeme vám zabudovat všechny potřebné technologie a řídicí prvky, abyste vaše třískové hospodářství a zpracování řezné kapaliny posunuli na vyšší úroveň.

POŽÁDAT O NABÍDKU