Hrablový Dopravník

Ideální řešení pro jemné třísky a kovové piliny. Hrablový dopravník se pohybuje v obráceném směru, nabírá a přesouvá třísky vzhůru po nakloněné rovině k výsypnému konci. Standardní hrabla lze podle účelu použití upravit na míru přidáním kartáčů nebo stíracích prvků.

POUŽITÍ

 • Hliník / mosaz / ocel / litina
 • Jemný materiál / piliny / malé a polámané třísky
 • Malé nebo velké množství třísek

MOŽNOSTI

 • Standardní úhlová hrabla nebo hrabla na míru
 • Kartáče / stírací lišty
 • Vestavěná nádrž na řeznou kapalinu / filtrace řezné kapaliny
 • Plný bubnový magnet
  • pro plovoucí třísky v řezné kapalině
 • Třecí deska z tvrdé manganové oceli (vodítka a záhyby / spodní rám)

OMEZENÍ

 • Nevhodný pro špony / struny / směsné třísky
 • Vstupní výška musí být nejméně 120 mm

POŽÁDAT O NABÍDKU