Mobilní Dopravník Třísek

POUŽITÍ

Zkracuje dobu potřebnou k vyprazdňování nádob na třísky ve strojích se šnekovými dopravníky třísek se žlaby na třísky. Umožňuje rozdělovat třísky do větších nádob a snižuje četnost jejich vyprazdňování.

Lze jej jednoduše podle potřeby přesunovat mezi stroji, a zajistit tak automatizované odstraňování třísek podle požadavků plánu výroby.

MOŽNOSTI

Nastavitelný žlab na třísky s možností výstupu zepředu, zboku nebo zezadu s ohledem na prostorové podmínky a druh stroje.

OMEZENÍ

Nelze jej použít u dopravníků, které nepoužívají vnitřní šnek jako hlavní systém pro odstraňování třísek.

POŽÁDAT O NABÍDKU